Bli medlem menighetssenteret

Ved å bli medlem av Menighetssenteret kan du være med å påvirke i viktige spørsmål om arbeidet som drives på Menighetssenteret direkte; Hva er det viktig å prioritere fremover? Hva ønsker vi å fokusere på? Hvor mye av innsamlede midler skal gå til arbeidet på menighetssenteret, og hvor mye skal vi sende ut i verden? Dette er eksempler på spørsmål som du kan være med å bestemme dersom du blir medlem (Du har stemmerett fra det året du fyller 13)

I tillegg vil ditt medlemskap gi økonomiske støtte, som vil komme både det internasjonale og det lokale arbeidet til gode. En del av pengene sendes til internasjonale misjonsprosjekter, og en del blir tilgjengelig for arbeidet som drives på senteret (denne fordelingen bestemmes på representantskapsmøte som finner sted en gang i året).

PS! Du trenger ikke være medlem/eller melde deg ut av et bestemt kirkesamfunn for å være medlem på Menighetssenteret.

Hvordan bli medlem?

Hvordan bli medlem?
Du blir medlem ved å betale kontingent, som er:
Enkeltmedlemskap kr 150,-
Familiemedlemskap kr 400,- for hele familien.
 
Kontonr: 2904.21.01611 eller VIPPS : #505866
 
Angi ved innbetaling navn og fødselsår på alle (også de under 13 år) i familien.

Medlemskap

Har du spørsmål rundt det å bli medlem eller ditt eksisterende medlemskap kan du sende mail til:

medlemskap@frolandmenighetssenter.no