Diakoni

Diakoni 1

Hva er Diakoni?

Diakoni er evangeliet omsatt i handling. Jesus viste vei. Han gav omsorg, var barmhjertig og ba oss elske vår neste som oss selv. Som kristne er vi kalt til å følge hans eksempel. Å omsette tro til handling betyr å stille seg til disposisjon, både som enkeltperson og som fellesskap.

Diakonien omfatter alt Gud har skapt. Troen på Gud som skaper gjør at vårt forvalteransvar gjelder hele verden.

Den norske kirke definerer diakoni som kirkens omsorgstjeneste, og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, verne om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Her finner du diakoniplanen som beskriver hvilke tiltak diakoni omfatter i Froland  Menighet.

Her finner du tiltaks -og handlingsplan for Grønn menighet.

Flere av tiltakene finner du mer opplysninger om  under Aktiviteter/annet