I Froland kirke og Mykland kirke er det anledning til dåp ved de fleste gudstjenestene. I velkomstbrevet kan du finne hvilke søndager det er gudstjeneste i Froland og Mykland. Ta gjerne kontakt med menighetskontoret for å avtale dato for dåp.

Før dåpen

Når dåpsdato er fastsatt, må de som ønsker dåp av sitt barn, levere innmeldingsskjema.
Innmeldingskjema (last ned skjema her) kopi av fødselsattest til menighetskontoret.

Eller send inn digitalt ved å logge deg på https://www.minkirkeside.no/Froland

Velkomstbrev

Velkomstbrev med informasjon om dåpsforeldresamlinger og gudstjenester med dåp. 
Last ned velkomstbrev her

Dåp utenfor gudstjeneste

Koronapandemien har medført at vi har hatt flere dåpsseremonier utenom gudstjenestene. Dette vil også være mulig etter pandemien.  Dåp på andre tidspunkt f. eks. ukedager avtales direkte med soknepresten. Det kan også i koronaperioden bli aktuelt å ha dåpsseremonien i forkant eller etterkant av gudstjenesten, alt avhengig av gjeldene smittevernregler.

Dåpsforeldresamling

Hver måned er det dåpsforeldresamling Da samles dåpsforeldrene for å få informasjon om dåpen og hvordan dåpen foregår lokalt. For å rekke dåpsforeldresamlingen bør dåp meldes inn til menighetskontoret i god tid. Første del av dåpsforeldresamlingene er i Kirkestua ved Froland kirke.
Dåpsforeldresamlingen avsluttes i kirken der vi gjennomgår hvordan dåpshandingen foregår.

Etter dåpen

Det er årssamlinger for våre døpte barn ett, to, tre, fire og fem år etter dåpen. De to første årene samles årskullene til lek og kos, sang og musikk og en enkel bevertning på Froland Menighetssenter. De tre neste årskullene inviteres til en spesiell familiegudstjeneste i Froland kirke og Menighetssenteret.  Vi er nå igang med utforming av ny trosopplæringsplan.Derfor vil det skje noen endringer på tilbudet underveis. Dere vil bli informert etterhvert som nye og aktuelle tiltak kommer igang.

På familiegudstjenestene er det et mer barnevennlig opplegg. Menighetens døpte barn inviteres også etter hvert til søndagsskoler og andre aktiviteter i menigheten.

Hva det innebærer å bli døpt, hvordan dåpshandlingen foregår i kirken, hva det betyr å være fadder, og flere aktuelle spørsmål omkring dåp, kan du lese om her: https://kirken.no/nb-NO/dåp/

Rull til toppen