Gravferd

Å miste en av sine nærmeste er ofte en vanskelig og krevende opplevelse, samtidig som det er mange praktiske ting som må ordnes.

Det gjelder forberedelse til gravferd, kontakt med begravelsesbyrå og prest, valg av gravsted osv.
Her er noen praktiske råd som kan være til hjelp i denne sammenheng:

  1. Etter dødsfallet kan et begravelsesbyrå kontaktes. Det aller meste av det praktiske rundt dødsfall og gravferd er det mulig å ivareta selv, men mange finner det naturlig å benytte begravelsesbyråets tjenester til dette.
     
  2. Dersom et begravelsesbyrå benyttes, tar byrået kontakt med prest og kirkeverge for avtale om tid og sted for gravferden. Kirkevergen gir beskjed til organist og graver. Begravelsesbyrået ivaretar også vanligvis nødvendig annonsering/kunngjøring og aktuell kontakt med offentlige myndigheter.
     
  3. Når prest og etterlatte får kontakt, avtales tid og sted for en sørgesamtale. I sørgesamtalen vil alle spørsmål omkring gravferden kunne drøftes. Prester har ofte lang erfaring og stor menneskekunnskap og vil kunne gi god veiledning og hjelp i denne sammenheng. Pårørende vil sammen med presten kunne avtale hvordan gravferden skal forløpe, valg av salmer/bibeltekster/minneord/innslag av andre osv. Organisten vil videre kunne bidra med gode råd når det gjelder valg av sanger og bruk av musikk.
     
  4. Når det gjelder valg av gravsted kan det være aktuelt å benytte en grav avdøde/familien allerede har festerett til, eller det kan velges et nytt gravsted etter avtale med kirkevergen.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med en av de ansatte på menighetskontoret.
Du kan lese mer om feste av gravsted, festeavgift mv i Gravplassvedtekter for Froland.

Andre aktuelle lenker:
Gravferd i Den norske kirke
Gravferdsloven
Stønad ved gravferd og båretransport
Krav om stønad ved gravferd
Oversikt over begravelsesbyråer i Aust-Agder finner du på Gule Sider.