Konfirmasjon

Hvorfor konfirmere seg?

I konfirmanttiden møtes vi i kirka og på Menighetssenteret for å tenke nye tanker sammen, få nye opplevelser og kanskje få nye venner! Enten du er kristen eller bare nysgjerrig på hva kristen tro handler om, kan du komme som du er og delta i opplegget med det du har av tanker, erfaringer og spørsmål. Vi vil at konfirmanttida skal være en tid for å lære mer om Gud, deg selv og om andre mennesker. Vi kommer til å ha undervisning på Menighetssenteret, dra på tur sammen og delta i en stor innsamlingsaksjon der vi kan gi penger til viktig arbeid for mennesker i nød ute i verden. Velkommen!

Konfirmasjon 1
Den ordinære undervisningen er gruppesamlinger ca. annenhver mandag eller tirsdag. Samlingene varer en time, og strekker seg over både høst- og vårsemesteret. Det blir også noen fellessamlinger.
Ved siden av undervisning ca. annenhver uke, reiser vi også på konfirmantleir f.o.m. 2021 er dette en ukes sommerleir på Skjærgårdsfestivalen. Vi ønsker å gi deg gode opplevelser sammen med venner og ledere. For mange konfirmanter er leiren et av høydepunktene i konfirmasjonstiden.

Konfirmant 2023-24 ->

Tilrettelagt konfirmantundervisning i Arendal og Froland ->

Konfirmasjonsdatoer 2023:

3 september Froland kirke

9 september Froland kirke

10 september Mykland kirke

Konfirmasjonsdatoer 2024:

1 september Froland kirke

7 september Froland kirke

8 september Mykland kirke