Konfirmasjon

Her kan du lese om kirkens konfirmasjon lokalt i Froland, og du kan også finne linker til annet aktuelt stoff.

I Froland og Mykland menigheter er det kateket Torgeir Værnesbranden som leder kirkens konfirmasjonsundervisning.
Ca. annenhver uke er det undervisning på Froland Menighetssenter. I tillegg til dette kommer gruppesamlinger, turer, leirer, gudstjenester m.m.

Konfirmasjonstiden går over tre semester, fra oktober til september. Det vil si at konfirmantåret starter opp etter høstferien (9. trinn) og avsluttes med konfirmasjonsgudstjenester tidlig i september (tidlig i 10. trinn)

Velkomstbrev og påmeldingsskjema

Konfirmantbrosjyre Last ned

Tilrettelagt konfirmasjonsundervisning.

Vi satser på at all konfirmasjonsundervisning skal være tilrettelagt, men nytt fra i fjor er et samarbeid med de andre menighetene in Arendal prosti. Dette samarbeidet går ut på at vi lager et eget konfirmantopplegg for de som har behov for det. Les mer om dette i vedlagte skriv. Last ned

Påmelding kan også skje elektronisk på https://minkirkeside.no/froland
Fakta om konfirmasjon i Den norske kirke Les mer her: https://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon/

Konfirmasjonsgudstjenester

For 2022 og 2023 har menighetsrådet vedtatt at konfirmasjonsgudstjenestene skal gjennomføres de to første helgene i september, altså i begynnelsen av 10. trinn for konfirmantene. Datoene er:

2022

Froland

Søndag 4. september kl. 10:30 og 12:30

Lørdag 10. september kl. 10:30 og 12:30

Mykland

Søndag 11. september kl. 11:00

2023

Froland

Søndag 3. september kl. 10:30 og 12:30

Lørdag 9. september kl. 10:30 og 12:30

Mykland

Søndag 10. september kl. 11:00

Rull til toppen