Konfirmasjon

Her kan du lese om kirkens konfirmasjon lokalt i Froland, og du kan også finne linker til annet aktuelt stoff.

I Froland og Mykland menigheter er det kateket Øystein Vaaje som leder kirkens konfirmasjonsundervisning.
Annenhver uke er det undervisning på Froland Menighetssenter. I tillegg til dette kommer gruppesamlinger, turer, leirer, gudstjenester m.m.

Konfirmasjonstiden går over to semester fram til konfirmasjon på våren.

Velkomstbrev og påmeldingsskjema

Konfirmantbrosjyre Last ned
Velkomstbrev Last ned

Tilrettelagt konfirmasjonsundervisning.

Vi satser på at all konfirmasjonsundervisning skal være tilrettelagt, men nytt i år er et samarbeid med de andre menighetene in Arendal prosti. Dette samarbeidet går ut på at vi lager et eget konfirmantopplegg for de som har behov for det. Les mer om dette i vedlagte skriv. Last ned

Påmelding kan også skje elektronisk på https://minkirkeside.no/froland
Fakta om konfirmasjon i Den norske kirke Les mer her: https://kirken.no/nb-NO/konfirmasjon/

Rull til toppen