Vigsel

Velkommen til vigsel

Rammen rundt en kirkelig vigsel gir minner for livet.

De som ønsker å gifte seg i Froland kirke eller Mykland kirke, må ta kontakt med menighetskontoret for å avtale tid for vigsel. Det er gratis for kirkemedlemmer å gifte seg i kirkene i bygda når de bor i Froland eller kan dokumentere spesiell tilknytning til stedet. Forespørsel om vielse skjer elektronisk. Ønske om sted, dato og klokkeslett sendes inn via vår hjemmeside.

Prøving av ekteskapsvilkårene

De som har tenkt å gifte seg, må noen måneder før vigselen ta kontakt med folkeregisteret på det stedet en av dem eller begge bor. Folkeregisteret har skjema som brudeparet og deres forlovere må fylle ut og sende til folkeregisteret. Hvis noen ønsker å forandre navn når de gifter seg, må de søke om det på egen blankett som sendes folkeregisteret sammen med de andre papirene.

Folkeregisteret utsteder en attest som godkjenner at de to kan gifte seg, og hva slags navn de får ved vigselen. Denne attesten skal enten folkeregisteret, eller brudeparet selv, i god tid før vigselen sende til menighetskontoret der vigselen skal finne sted.

En oversikt over alle aktuelle blanketter ved vigsel finner du her: 
http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=forms&id=8

Vigselshandlingen

Når vigselen nærmer seg, avtaler brudepar og prest og organist å møte til vigselssamtale. Denne finner som regel sted i kirken en uke eller to før seremonien i kirken. Da avtales sang og musikk og hvilke tekster som skal leses, og spesielle innslag som brudeparet kan ønske seg.

Hvilke valgmuligheter brudeparet har for å være med å utforme utforme sin egen seremoni, finner du her