Ressursgrupper

Vi har mange ressursgrupper med frivillige som gjør en god jobb. Å bli med i en slik gruppe er en fin måte å bli kjent med nye på, samt en god anledning til å bruke sine ressurser/gaver og kjenne på det gode arbeidsfellesskapet. Det er behov for frivillige i stort sett alle arrangementer og aktiviteter som foregår på menighetssenteret i tillegg til ressursgruppene som er listet nedenunder. Vi vil hjelpe deg å finne en tjeneste som du kan trives med!

Ønsker du å være med å bidra, og kanskje bli med i en eller flere av ressursgruppene?

Du kan ta direkte kontakt med leder og kontaktperson for den ressursgruppen du ønsker å bli en del av, eller du kan kontakte Ressursansvarlig Marianne Røed.
lederskapet@frolandmenighetssenter.no
Tlf. 945 31 739

Forsangergruppe

For deg som kan tenke deg å være med som forsanger i forbindelse med gudstjeneste, søndagsskolemesse, søndagsmøter og andre arrangementer på menighetssenteret.

Kontaktperson:
Marianne Hurvenes
Tlf. 930 07 880

Data-/prosjektorgruppe

For deg som kan litt data og vil bruke din kunnskap når det trengs hjelp til å få sanger, taler, film og bilder på veggen i forbindelse med arrangementer på menighetssenteret.

Kontaktperson: 
Camilla Sørensen
Tlf. 996 93 314

Musiker/band gruppe

For deg som kan spille et instrument og ønsker å bruke dette som en tjeneste i menigheten, enten i form av faste oppdrag eller mer prosjektbaserte arrangementer.

Kontaktperson: 
Aud Grønlund
Tlf. 481 54 914

Kjøkkengruppe

For deg som liker å være på kjøkkenet, lage og/eller severe mat i forbindelse med arrangementer i regi av menigheten.

Kontaktperson: 
Berit Landsverk
Tlf. 480 53 221

Lyd/lys gruppe

For deg som har en interesse for det å styre lyd og/eller lys. Dette er en gjeng som kan kontaktes om det er behov for å bruke PA-anlegget og/eller lysanlegget på menighetssenteret.

Kontaktpersoner: 
Eivind Grønlund
Tlf. 412 25 123 

Øystein Oveland
Tlf. 952 50 288

Designgruppe

For deg som liker å bruke din kreative side til å pynte til arrangementer m.m. Dette er en gjeng som kan kontaktes om du ønsker hjelp til pynting og å skape en spesiell atmosfære i forbindelse med arrangementer i menighetssenterets regi.

Kontaktperson: 
Ingrid Dalsmo
Tlf. 412 41 770

Barneoppleggsgruppe

For deg som liker å være med på å skape aktiviteter og/eller lage undervisning for barn. Dette er en gjeng som kan kontaktes hvis du har arrangementer der det er behov for barneopplegg av en eller annen art i menighetssenterets regi.

Kontaktperson: 
Gudrun Eskilt
Tlf. 971 43 854

«Vrimlere»

Har et ekstra ansvar for å «se» folk, og bidra til den gode samtalen, samt være et bindeledd inn mot folk på menighetssenteret.

Kontaktperson: 
Knut Heggen
Tlf. 911 17 946

Klatregruppe

En gjeng som kan kontaktes hvis du har arrangementer der du ønsker å bruke klatreveggen på menighetssenteret. Alle i klatregruppa har gått sikkerhetskurs og har godkjenning.

Kontaktperson: 
Jon Øystein Dalsmo
Tlf. 950 53 810

PR-gruppe

Har ansvar for å holde hjemmeside, facebookside, mailingliste og skjerm i gangen på menighetssenteret oppdatert. I tillegg ansvar for annonsering i pressen.

Kontaktperson: 
Kristoffer Hurv
Tlf. 905 41 244 / E-post: kristoffer@hurv.no

Mediegruppe

For deg som ønsker å bidra med å ta bilder eller lage film fra turer og arrangementer, eller lage reklamesnutter i form av bilder/film for turer og arrangementer.

Kontaktperson: 
Per Ove Solheim
Tlf. 908 39 470

Ungdomsarbeid

Er for deg som har lyst til å bidra på en eller annen måte i ungdomsarbeidet til Unge Kristne. Man kan være med på de faste arrangementene som Stikk innom, ulike happeninger eller turer. Mulighetene er mange!

Kontaktperson: 
Hanne Omdal
Tlf. 478 74 288

Innsamlingsgruppe

For deg vil tenke nytt og kreativt i forhold til å samle inn penger til misjonen, eller det som skjer på menighetssenteret.

Kontaktperson: 
Frode Sørensen
Tlf. 908 88 171

Misjons- og diakonigruppe

For deg som har et ekstra hjerte for å misjon og diakoni, med fokus på å dele av de vi har for mennesker både fjernt og nært.
 
Kontaktperson: 
Foreløpig en gruppe som ikke er oppe å går.

Vaskegrupper

Hver tirsdag og lørdag vaskes menighetssenteret på dugnad. Mange er med, og det er alltid plass til flere. Vanligvis 3-4 ganger per år per person.

Kontaktperson: 
Øyvind Helsør
Tlf. 94 50 45 07

Seniordugnaden

En gjeng med spreke pensjonister som gjør en fantastisk god jobb med vedlikehold og annet forefallende praktisk arbeid ved menighetssenteret.

Kontaktperson: 
Åvald Bakken 
Tlf. 90 06 14 18