Froland menighetssenter

Vi vil skape et åpent og inkluderende fellesskap med lav terskel og tydelig forkynnelse.

Menighetssenteret ønsker å skape et bredt åndelig program for alle aldersgrupper. Vi vil skape et engasjement for ytre- og indremisjon og diakonalt arbeid både lokalt og internasjonalt.
 
Det legges vekt på at alle kan bidra med frivillig arbeid ut fra nådegaver, evner og interesser.

Organisering

Froland Menighetssenter eies av Froland menighet og sto ferdig i 2007. Det er seks organisasjoner som undertegnet avtale som gir hver av partene disposisjonsrett til bygget og definerer et felles ansvar  for driften av menighetssenteret. Dette er henholdsvis Froland menighet (Den norske kirke) v/ menighetsrådet, Froland Normisjon, Froland misjonsforening (Misjonsselskapet, NMS), Norsk Luthersk Misjonssamband i Froland (NLM), Unge Kristne og Søndagsskolen.
 
Samarbeid mellom organisasjonene har røtter tilbake til 50-tallet, da Unge Kristne ble stiftet som et uavhengig kristent ungdomsarbeid med tette bånd til alle misjonsorganisasjonene i bygda, og også til kirka. Froland Ungdomssenter ble bygget på 80-tallet, der de samme 6 organisasjonene som i dag samarbeider om menighetssenteret var medeiere.
 
Avtalen finner du her. Partene oppnevner et eierråd som skal ivareta de forpliktelsene som ligger i avtalegrunnlaget.

​ I 2015 undertegnet alle disse seks eierorganisasjonene også en samarbeidserklæring, der ønsket var å få et felles lederskap som kan lede den åndelige og programmessige virksomheten ved Froland menighetssenter. Det var et ønske om å løfte frem misjonen i større grad – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Videre var det et ønske om å få til bedre koordinering av alle de frivillige som er engasjert i arbeidet på menighetssenteret.
 
Denne samarbeidsavtalen finner du her
 
I dag ledes derfor både den tekniske driften av huset og koordineringen av den frivillige virksomheten av et styre som oppnevnes av årsmøtet. På årsmøtet kan alle som har personlig medlemskap på senteret stemme.

Denne illustrasjonen viser hvordan senteret er organisert. Klikker du her kan du se en mer detaljert illustrasjon for sammenhengen mellom eierne, medlemmene og  de ulike styringsorganene. 

Menighetssenteret 1

Styret

anders vålandsmyr driftsansvarlig

Anders Vålandsmyr

Styreleder

Mob: 993 69 946

Marianne Røed


Marianne Røed

Arrangementsansvarlig

Mob: 945 31 739

Anne Lyngroth

Anne Lyngroth

Frivillighetsansvarlig

Mob: 906 66 819

frode sørensen Økonomiansvarlig

Frode Sørensen

Økonomiansvarlig

Mob: 908 88 171

ivar salvesen Misjons- og diakoniansvarlig

Ivar Salvesen

Misjons- og nettansvarlig

Mob: 911 68 625

Morten Stømne

Styremedlem

Mob: 911 91 112

Åse Linn Vålandsmyr Holen

Styremedlem

Mob: 976 67 262

Kristin Ljonsland

Styremedlem

Mob: 902 83 222

Utleie

Privatpersoner og organisasjoner kan leie lokalene til egne arrangement.
Henvendelse om å leie skjer til menighetskontoret v. Karl Otto Bråthen tlf: 372 35 520