INNKALLING TIL ÅRSMØTE FROLAND MENIGHETSSENTER 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FROLAND MENIGHETSSENTER 2022 1

Møtet blir på menighetssenteret mandag 14. mars kl. 19.00.

For årsmøtet gjelder følgende: Alle medlemmer har stemmerett fra det året de fyller 13 år, og kontingenten må være betalt innen 7. mars 2022.
Innmelding skjer ved å betale kontingent. Det gjør du:

 • enten til kontonr:   2904.21.01611
 • eller til VIPPS:      505866


Enkeltmedlemskap kr 150,-
Familiemedlemskap kr 400,- for hele familien.
Angi ved innbetaling navn og fødselsår på alle (også de under 13 år) i familien.

Saksliste for årsmøtet:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Årsmelding 2021 (Se vedlegg)
 6. Regnskap 2021 (Se vedlegg)
 7. Budsjett 2022 (Se vedlegg)
 8. Valg v/ valgkomitéen
  a. medlemmer i styret.
  b. revisor.
  c. valgkomité

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes til styret v/ Rolv Helge Risholt, lederskapet@frolandmenighetssenter.no eller sms til 480 81 480, senest 1 uke før møtet.