Årsmøte og medlemskontingent

Velkommen til årsmøte på Froland menighetssenter, mandag 18. mars kl. 20.00. Her vil det bli lagt frem årsmeldinger, økonomi og valg til styret.

For kontingent kan det betales til kontonr. 2904 21 01611 eller vippses til 505866 (Froland menighetssenter). Det koster 400,- for en familie eller 150,- pr person.