AVLYSNING SØNDAGSMØTE – 25/4

Det er oppdaget mer smitte i løpet av dagen, og mange er satt i karantene.
Møtet med Elin Rasmussen Oveland til søndag blir derfor avlyst.
Det er veldig trist, men slik smittesituasjonen er i Froland nå, mener vi det er riktig å gjøre.
Hilsen styret for Froland Menighetssenter