AVLYST ÅRSMØTE

Corona-situasjonen fører naturlig nok til at vi også må avlyse Menighetssenterets årsmøte som skulle vært avholdt 15. mars. Ny planlagt dato for årsmøtet er mandag 12. april.