DIGITALT HØSTLOTTERI – VINNERE

DIGITALT HØSTLOTTERI - VINNERE 1

Nå er vinnerne trukket. Vi gratulerer og takker samtidig alle som har tatt lodd og sørget for at vi har fått inn hele kr. 93.000,- til

arbeidet på senteret. På bildet ser vi sjef for trekningen, Knut Heggen, Marianne Røed som er hovedansvarlig for høstlotteriet og kasserer i styret for Froland Menighetssenter.

DIGITALT HØSTLOTTERI - VINNERE 2