julegudstjenester

Gudstjenester i jula (påmelding)

Velkommen til julefeiring i Froland!

Det blir gudstjenester på de vanlige tidspunktene i Froland og Mykland kirker på julaften, og i Froland 1. juledag og 1. nyttårsdag.

På grunn av smittevernregler har vi begrensninger på hvor mange som kan være til stede, og derfor vil vi gjerne ha påmelding. Dette gjøres ved å følge linkene nedenfor. Det går an å melde på flere personer, for eksempel alle fra en husstand, i samme påmelding. Den som melder på får en bekreftelsesmail, og via link i denne er det også mulig å gjøre endringer dersom noen skulle bli forhindret fra å komme. Det vil fremdeles være mulig å komme uanmeldt hvis det er plass.

I tillegg til dette vi det bli mulig å se en digital julaftensgudstjeneste fra Froland kirke. Denne blir lagt ut på julaften kl.15.00.

PÅMELDING TIL GUDSTJENESTER:

Julaften kl 14.30 i Froland kirke

Julaften kl 16.00 i Froland kirke

Julaften kl 15.00 i Mykland kirke

1. juledag kl 11.00 i Froland kirke

1. nyttårsdag kl 12.00 i Froland kirke

julegudstjenester