HØSTLOTTERI og messe

Vårt høstlotteri- og messe er en viktig inntektskilde for senteret. Lotteriet har hele 32 flotte gevinster. Vi er SVÆRT takknemlig overfor næringslivet i bygda – og private givere – som gir flotte gaver år etter år. Bare sjekk gevinstlista! Og tusen takk for det DU evt. vil støtte oss med🥰.

HØSTLOTTERI og messe 1