INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

Møtet blir på menighetssenteret mandag 15. mars kl 19.00.
For årsmøtet gjelder følgende: Alle medlemmer har stemmerett fra det året de fyller 13 år, og kontingenten må være betalt innen 10. mars 2021.
Innmelding skjer ved å betale kontingent. Det gjør du
· enten til kontonr: 2904.21.01611
· eller til VIPPS : #505866
Enkeltmedlemskap kr 150,-
Familiemedlemskap kr 400,- for hele familien.
Angi ved innbetaling navn og fødselsår på alle (også de under 13 år) i familien.

Saksliste for årsmøtet.
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Årsmelding 2020 (legges ut på nettsida så snart den er klar, senest 1 uke før årsmøtet)
6. Regnskap 2020 (legges ut på nettsida så snart det er klart, senest 1 uke før årsmøtet )
7. Budsjett 2021 (legges ut på nettsida så snart det er klart, senest 1 uke før årsmøtet )
8. Forslag til endring/justering av «statutter» for valgkomiteen. (se vedlegg)
9. Valg v/ valgkomitéen
a. medlemmer i styret.
b. revisor.
c. valgkomite

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til styret v/ Rolv Helge Risholt, lederskapet@frolandmenighetssenter.no eller sms til 480 81 480, senest 1 uke før møtet.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 1