INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023 FOR MENIGHETSSENTERET

Møtet blir på menighetssenteret onsdag 22. mars kl. 18.00.


For årsmøtet gjelder følgende: Alle medlemmer har stemmerett fra det året de fyller 13 år, og kontingenten må være betalt innen 15. mars 2023. Innmelding skjer ved å betale kontingent. Det gjør du:

enten til kontonr: 2904.21.01611 eller til VIPPS: 505866
Enkeltmedlemskap kr 150,-
Familiemedlemskap kr 400,- for hele familien.

Angi ved innbetaling navn og fødselsår på alle (også de under 13 år) i familien.

Saksliste for årsmøtet.

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Årsmelding fra styret 2022 (ligger som vedlegg her)
 6. Årsmelding fra alle aktivitetene 2022 (ligger som vedlegg her)
 7. Regnskap 2022 (dette finner du helt nederst her)
 8. Budsjett 2022 (dette finner du helt nederst her)
 9. Valg v/ valgkomitéen
  a. medlemmer i styret.
  b. valgkomité

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes til styret v/ Anders Vålandsmyr, avaalandsmyr@gmail.com  eller sms til 993 69 946, senest 1 uke før årsmøtet.

Vel møtt!

Hilsen styret