menighetssenteret

KONTINGENT 2021

Husk å betale kontingent for 2021.

Man blir medlem ved å betale kontingenten og støtter da opp om arbeidet på Froland Menighetssenter. I tillegg så har man stemmerett under det kommende årsmøtet. Denne innbetalingen er alltid viktig, men ikke minst nå når andre inntekter svikter pga corona.

Enkeltmedlemskap kr 150,-

Familiemedlemskap kr 400,- for hele familien.

(Husk å oppgi navn og fødselsår på alle i familien)

Innbetaling skjer til kontonr: 2904.21.01611 eller med VIPPS («Kjøp og betal») til #505866

menighetssenteret