KONTINGENT MENIGHETSSENTERET 2022

Husk å betale kontingent for 2022. Man blir medlem ved å betale kontingenten og støtter da opp om arbeidet på Froland Menighetssenter. I tillegg så har man stemmerett under det kommende årsmøtet mandag 14. mars. Denne innbetalingen er alltid viktig, men ikke minst nå når andre inntekter har sviktet under pandemien. Enkeltmedlemskap kr 150,-Familiemedlemskap kr 400,- for hele familien.(Husk å oppgi navn og fødselsår på alle i familien)Innbetaling skjer til kontonr: 2904.21.01611 eller med VIPPS 505866.