KONTINGENT MENIGHETSSENTERET

Husk å betale kontingent for 2023.

Du blir medlem ved å betale kontingenten, og du støtter da opp om arbeidet på Froland Menighetssenter. I tillegg så har man stemmerett under det kommende årsmøtet onsdag 22. mars. Enkeltmedlemskap kr 150,-. Familiemedlemskap kr 400,- for hele familien. (Husk å oppgi navn og fødselsår på alle i familien)

Innbetaling skjer til kontonr: 2904.21.01611 eller med VIPPS 505866

KONTINGENT MENIGHETSSENTERET 1