Menighetskontorets åpningstider i sommer

Pga ferieavvikling vil kontoret ikke ha faste åpningstider i juli. Ønsker du kontakt, ring Else Marie Treldal på 489 94 436.

God sommer!