Menighetspedagog / ungdomsarbeider i Froland

Froland menighet leter etter deg som liker å jobbe med barne- og
ungdomsarbeid og har ledig inntil 100% fast stilling. Deltid kan vurderes.

Noen arbeidsoppgaver vil være:
• Planlegge og gjennomføre trosopplæringstiltak for barn og unge.
• Rekruttere, støtte og veilede frivillige medarbeidere

Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning.
• Erfaring fra arbeid med barn og unge
• Pedagogisk erfaring.
• Personlig egnethet vektlegges.

Vi ønsker at du:
• Kan formidle en tydelig tro på Jesus Kristus
• Er selvstendig, men trives med å arbeide i team sammen med ansatte og frivillige
• Kan ha fleksibel arbeidstid – kvelds og helgearbeid må påregnes

Vi kan tilby deg:
• Å jobbe med mange kjekke barn, ungdommer og voksne
• Kontorfellesskap med en engasjert og erfaren menighetsstab.
• Lønn etter avtale og pensjonsavtale i KLP

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Karl Otto Bråthen på tlf. 950 64834.

Søknad med CV sendes til Froland menighet, Frolandsveien 995, 4820 Froland eller e-post til karl.otto.braathen@agderkirken.no innen 9. januar 2023.

Rull til toppen