Misjonsmøte NLM

Torsdag 21/9 kl. 19.30 – 21.00
Sang: Misjonskirkens menighetsmusikk