Misjonsmøte torsdag 19. oktober kl. 19.30

Ferske nyheter fra vårt misjonsprosjekt i Indonesia ved Leif Holthe.
Sang ved Hildegunn Endresen
Misjonsoffer.

Alle hjertelig velkommen!