Møte torsdag 3.november kl. 19.30

. Tale: Elin Ann Øvensen. Sang: Torstein Nilsen. Piano: Gry Olsen. Kollekt. Alle velkommen. NMS