Nattverdgudstjenester 7. februar 1

Mange har savnet å feire nattverd, så førstkommende søndag, 7. februar, vil vi derfor legge opp til noen korte nattverdgudstjenester i Froland kirke kl 10.00, 10.30, 11.00 og 12.00. (Kl 11.30 blir det en dåp med inviterte gjester.) Hver «runde» vil vare ca 20 min, og det blir plass til 10 personer. Se linker nedenfor for påmelding. Øystein Vaaje, Bernt Skutlaberg, Ingrid Smith Pederesen m. fl deltar.

Påmelding til nattverdgudstjeneste kl 10.00
Påmelding til nattverdgudstjeneste kl 10.30
Påmelding til nattverdgudstjeneste kl 11.00
Påmelding til nattverdgudstjeneste kl 12.00