Nettsida kommer snart i ny ‘innpakning’

Om noen dager lanseres en ny versjon av denne nettsida.

Firmaet som har levert løsningen har flyttet oss over i ny publiseringsprogramvare og vi har da benyttet muligheten til å gjøre en del endringer ut fra ønskemål som har framkommet ved bruken av den eksisterende sida.

Forsida du vil møte har nå en tydeligere profilering av de kirkelige tjenestene og forsøker også noe bedre enn før å informere om bakgrunn, organisering og styring av den frivillige virksomheten ved Froland Menighetssenter. Det som brukes mest (nyheter og kalender) skal fortsatt være lett å nå og synlig på forsida.

Dette medfører en del omstrukturering i menyene og flere nye menyvalg. Klikk og les, og meld gjerne synspunkter til styre elle stab.

For mobilversjonen er det prioritert å lage godt synlige knapper for etterspurte kirkelige handlinger samtidig som det skal være raskt å slå opp i nyheter og kalender

Etter et år der mye har stått stille, inneholder nettsida beskrivelse om aktiviteter som ikke stemmer i dagens situasjon , men følg med på kalender og nyheter for oppdatert informasjon etter hvert som ting kan startes opp igjen.