Retreatdag lørdag 5. februar

Retreatdag lørdag 5. februar 1
Torborg Aalen Leenderts

Velkommen til retreatdag i Trefoldighetskirken lørdag 5.februar.

Foredrag ved Torborg Aalen Leenderts som er sosionom, lærer, sjelesørger og forfatter. Hun er sosionom med videreutdanning i familieterapi og har i mange år undervist ved VID (Diakonhjemmet) Hun er nå pensjonist, men tilknyttet Fermate sjelesorgsenter, Normisjon. Hun har bl. a skrevet disse bøkene:
– Når glassflaten brister (2007)
– Gud og det vonde (2011)
– I møte med lidelsen (2018)

Vi inviterer til nok en tema/retreat-dag med Torborg Aalen Leenderts. Denne gangen er fokuset på tilgivelse.
Tilgivelse—misforstått og misbrukt. Leenderts vil i sine to foredrag holde fram at begrepet tilgivelse gjennom tidene har vært både misforstått og misbrukt. Mye nytenkning har skjedd på dette området i sjelesorgen de siste år. På 1990-tallet skjedde det en stor endring i forståelsen av hva tilgivelse er. Faktisk var det slik at endringen kom samtidig i teapeutiske og sjelesørgeriske miljøer. I dag er temaet omfattet av stor interesse og inkluderer et mangfold av faggrupper. Temaet angår både enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn og nasjoner. Vi ser fram til en ny spennende temadag med Leenderts. Denne gang med en enkel retreatramme i Trefoldighetskirkens store rom

PROGRAMMET FOR DAGEN
10.00: Registrering/Kaffe/te
10.30: Innledning til retreatdagen, info og kort morgenbønn
11.00: Foredrag v.Torborg Aalen Leenderts: Tilgivelse–på godt og vondt
11.45: Stillhet til ettertanke
12.00: Enkelt lunsjmåltid i stillhet m. musikk
13.00. Middagsbønn
13.15. Foredrag Torborg Aalen Leenderts: Tilgivelse– del 2
14.00: Tid til ettertanke i stillhet etter foredraget.
14.15: Gudstjeneste med nattverd
15.00: Vel hjem

Pris kr.300,- inkl. lunsj
Betales under temadagen—kontant eller på Vippsnr. #630309
Gi beskjed om matallergier

Arr. Barbu, Trefoldighet og Froland menigheter
Påmelding: rannveig.aas.olsbu@agderkirken.no, 99271679
else.marie.treldal@agderkirken.no, 48994436