SOMMERFEST IDAG TORSDAG 10. JUNI KL. 19.00

Odd Rannestad taler. Tore Konnestad spiller og synger.
Kaffe og is. Gjeldende korona regler overholdes.
Alle hjertelig velkommen.
Froland NLM og Froland NMS.