Sommerfest torsdag 9. juni kl. 19.00. Vi får besøk av Tor Svein Langås og Simonstad sangkor. Bevertning.

Sommerfest torsdag 9. juni kl. 19.00. Vi får besøk av Tor Svein Langås og Simonstad sangkor. Bevertning. 1