SØNDAGSMØTE 26/9 for hele familien (Alle sammen møte)

Søndag 26. september kl. 11.00 får vi besøk av Elin Oveland. Mange kjenner henne som Elin Rasmussen, datter av Turid og Leif. Menighet og misjon er verdier hun fikk med seg fra oppveksten i Froland. Etter videregående skole dro hun derfor til Frankrike og jobbet i 5 år for Norsk Misjonsselskap og den lutherske kirken i Paris og Nice. Deretter tok hun videreutdanning innen ungdom, kultur og trosopplæring på Menighetsfakultetet i Oslo. Så ble det jobb som menighetspedagog i Asker, og der møtte hun en gammel bekjent, nemlig Ivar Oveland, sønn av Ingrid og Torbjørn. I dag er de gift, har to barn og bor i Kristiansand der Elin jobber for NMSU med arbeidsfelt innen barn, ungdom og misjon. Møtet blir for hele familien, dvs et «Alle sammen-møte.»Elin har med seg sin misjonskoffert når hun kommer til oss førstkommende søndag kl. 11.00. Overskrift for talen har hun satt til «Gud gir, vi deler.»
Sang ved Soul Kids.

SØNDAGSMØTE 26/9 for hele familien (Alle sammen møte) 1