Søndagsmøte 27. mars kl. 11

Rino Rudsli taler over emnet: «Har vi noe å lære av Jesus?»
Terje Solheim spiller piano, og Kristin Ljosland leder forsangen.
Barneopplegg. Fotball og klatring for tweens. Pizza til alle. Kafé etter møtet.

Søndagsmøte 27. mars kl. 11 1