Søndagsmøte 30. oktober kl. 11

Åse Linn Vålandsmyr Holen, medlem av senterstyret, taler over temaet: «Lengsel og vekst».
Lovsangsteam. Barneopplegg. Kafé.

Søndagsmøte 30. oktober kl. 11 1