Søndagsmøte 9. oktober kl. 19

Siste søndag i høstferien kl. 19 (merk klokkeslettet) får vi et særdeles spennende besøk av et evangeliseringsteam fra Asia i regi av AsiaLink.
Flere av ungdommene kan fortelle om en svært tøff tilværelse før de ble kristne. Men takket være Guds nåde kan de i dag stå fram med et sterkt personlig vitnesbyrd om sin kjærlighet til Jesus Kristus.
Det er vår anbefaling at du ikke bør gå glipp av denne muligheten til å høre deres vitnesbyrd og bli inspirert i eget kristenliv.


Søndagsmøte 9. oktober kl. 19 1