SØNDAGSMØTE PÅ BØYLESTAD

Velkommen til friluftsmøte ved Bøylestadvannet søndag 30. januar kl. 12.00. Ta med mat og drikke, vi tenner bål. Skøyter (isen kan være noe ujevn), piggsko eller spark anbefales. Det blir og mulighet for isbading!
Marie Kvalbein-Olsen holder andakt, og det blir lek og moro for barna.
NB! Alternativt opplegg samme sted dersom isen er «umulig».

SØNDAGSMØTE PÅ BØYLESTAD 1