Søndagsskolemesse 9. mai

Velkommen til søndagsskolemesse med nattverd på menighetssenteret søndag 9. mai kl 11.00. Påmelding via link nedenfor. Denne gangen dropper vi allsangen og prioriterer å kunne være flere til stede. Flinke solister står for musikken, og Øystein Vaaje leder gudstjenesten.

Påmelding til 9. mai