Stilling ledig: Kateket/Menighetsprest i Froland

Stilling ledig: Kateket/Menighetsprest i Froland 1
Stilling ledig: Kateket/Menighetsprest i Froland 2
Stilling ledig: Kateket/Menighetsprest i Froland 3

Froland kommune har ca. 6000 innbyggere, og er nabokommune til Arendal. Kommunens sentrum er Osedalen som ligger 12 km fra Arendal. Froland har ett sokn og to kirker. Froland menighetssenter benyttes som soknets tredje gudstjenestested og hvor hoveddelen av menighetens aktiviteter foregår. Kateketen har kontor i nye lokaler på menighetssenteret i Osedalen sammen med øvrig stab. Menigheten har stor aktivitet med omfattende frivillig arbeid og hvor de frivillige organisasjonene står sterkt.

Kateket / menighetsprest i Froland

Kirkelig fellesråd i Froland har ledig en stilling som kateket eller menighetsprest i 100% med ønske om snarlig tiltredelse. 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede menighetens undervisningstjeneste for barn, unge og voksne
 • Ansvar for konfirmantarbeidet
 • Planlegge og gjennomføre trosopplæring i samarbeid med staben i henhold til trosopplæringsplanen.
 • Samarbeid med skoler, barnehager og andre instanser i kommunen.
 • Videreutvikle menighetens tilbud
 • Rekruttere frivillige medarbeidere
 • Medvirke til planlegging og gjennomføring av gudstjenester.

Hvis du er prest vil det også være ønskelig med noen flere kirkelige handlinger som dåp, vielser og gravferd. Primæroppgavene vil likevel være kateketoppgavene som nevnt over.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker primært etter vigslet kateket eller ordinert prest med utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateket eller prest i Den norske kirke.
 • Andre søkere med relevant utdanning og erfaring blir også vurdert.
 • Pedagogisk erfaring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Medlem i Den norske kirke

Vi er på jakt etter deg som:

 • Kan formidle en klar og tydelig tro på Jesus Kristus
 • Kan være rollemodell for barn og unge
 • Er selvstendig, men trives med å arbeide i team sammen med ansatte og frivillige
 • Er strukturert, løsningsorientert og fleksibel
 • Er kontaktskapende og kreativ

Vi kan tilby deg:

 • Å jobbe med mange barn, unge og familier som er aktive i menighetslivet.
 • Kontorfellesskap med en positiv menighetsstab med god faglig bredde.
 • En menighet som har et diakonalt perspektiv i det den driver med.
 • En menighet som har et stort frivillig engasjement.
 • Lønn etter avtale og pensjonsavtale i KLP

Det forutsettes tilfredsstillende politiattest.

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte kirkeverge Karl Otto Bråthen tlf. 950 64834, eller fellesrådets leder Sigbjørn Haslemo tlf. 916 19850.

Søknad med CV sendes til Froland menighet, Frolandsveien 995, 4820 Froland eller e-post til karl.otto.braathen@agderkirken.no innen 10. februar 2022.