Torsdagsmøte

Møte torsdag 6.oktober kl. 19.30. Tale av Henry Tomren.

Sang av Per Inge Eide og Jan Erik Spikseth. Kollekt.

Alle er hjertelig velkommen. Froland NMS

Torsdagsmøte 1