Veggdekorasjonenen i Lillesalen

Veggdekorasjonenen i Lillesalen 1

I lillesalen på Menighetssenteret henger en fantastisk flott veggdekorasjon som blir beundret av mange. Mannen bak kunstverket er Hallvard Haslemo (1925-2014). Han laget dette i sin tid til Froland ungdomssenter på Neset. Hans eldste sønn Sigbjørn, som i dag er leder av Froland menighetsråd, hjalp til med deler av kunstverket. For Hallvard var det viktig at dekorasjonen fikk en symbolikk som ville bli forstått av både unge og eldre. Og en må virkelig kunne si at han lyktes.

Sentralt i bildet ser vi Jesu kors og et lys som stråler ut over hele jorden, en jord som trues av undergang om den ikke vender seg mot korset der Jesus led sin stedfortredende død for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Helt øverst finner vi kongekronen. Jesus er hele verdens konge. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord», sier han i Misjonsbefalingen. Men Jesu rike er ikke av denne verden. Det er helt annerledes enn all verdens riker. I Johannes åpenbaring kapittel 21 kan vi lese om «en ny himmel og en ny jord der døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.»

Til venstre nederst i bildet ser vi mennesker på kne for sin Frelser og til høyre Jesus som den gode hyrde.

De mange ulike motivene i dekorasjonen kan utvilsomt gi inspirasjon til en hel tale hver for seg. Ja, faktisk så tror jeg at et møte der denne fantastiske veggdekorasjonen utgjør talen, dvs at de fremmøtte hver for seg reflekterer over det bildet fremstiller, kunne gitt stort utbytte. Ikke minst om en i etterkant åpnet for å dele med hverandre det en hadde fått gjennom å reflektere i stillhet.

Til slutt, jeg hadde selv gleden av å kjenne Hallvard som venn og kollega og faktisk også som elev på et av hans mange treskjæringskurs. (Ivar J Salvesen)

Veggdekorasjonenen i Lillesalen 2