Om oss

Denne nettsiden skal dekke informasjon om både Froland Menighet som del av Den norske kirke og den felles organiserte frivillige virksomheten ved Froland Menighetssenter. Se nærmere om samarbeidet i beskrivelsen nedenfor og omtalen av de ulike delene av virksomheten.

Froland menighet

Froland Menighet er en lokalmenighet av Den norske kirke som dekker hele Froland kommune. Etter sammenslåingen av Mykland og Froland sokn er det et felles menighetsråd for hele Froland kommune.  

Menighetsrådet som velges ved kirkevalget hvert 4. år har et eget virksomhetsansvar og ansvar for å legge og følge opp planer for trosopplæring, gudstjenestearbeid, diakoni mm.

Vår visjon er å gi alle døpte en trygg tro på Jesus Kristus.
 
Arbeidet er mangfoldig, med Gudstjenesten som hovedsamlingen. 
I tillegg til de kirkelige handlinger med dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse har menigheten et omfattende arbeid for alle aldersgrupper.

Froland Menighet har lang tradisjon for at menighetsarbeidet også omfatter samarbeid  med lokalforeningene av misjonsorganisasjonene, søndagsskolen og Unge Kristne, en lokal organisering av ungdommen med mer enn 60 års historie.
Et konkret utslag av dette brede samarbeidet er byggingen av Ungdomssenteret på 80-tallet og en større felles satsing med byggingen av Menighetssenteret som sto ferdig i 2007.
I årene etter har det frivillige arbeidet på Menighetssenteret fått en mer formalisert koordinering gjennom egne avtaler og eget styre.
I avtalene legges det til grunn at ledelsen på Menighetssenteret og menighetsrådet i størst mulig grad samordner sin virksomhet, sine planer og ressurser.

Etter påbygging i 2020 har soknepresten og menighetens øvrige ansatte kontor på Menighetssenteret. Staben ved kontoret har kirkevergen som administrativ leder.

Froland Menighetsråd

Valgt for perioden 2023-2027:

Sigbjørn Haslemo

Sigbjørn Haslemo

Leder

Bernt Skutlaberg

Bernt Skutlaberg

Nestleder

Daina

Daina L. Pedersen

Harald Landa

Harald Landa

Berit

Berit Landsverk

Annelise

Annelise Skyttemyr

Øystein Vaaje, Sokneprest

Øystein Vaaje, Sokneprest

Kirkeverge Karl Otto Bråthen er sekretær for rådet

Kirkeverge Karl Otto Bråthen er sekretær for rådet