Nytt misjonsprosjekt for Froland menighet og Menighetssenteret
2020-2023

norsk luthersk misjonssamband

Menighetens misjonsprosjekt de neste 3 årene er viet Norsk Luthersk Misjonssambands arbeid i Indonesia. Her har NLM hatt arbeid i ganske mange år, og noen av misjonærene kommer fra Agder. Dermed vil det være mulig å holde god kontakt med prosjektet vi støtter.

Vår stedlige representant i Indonesia er misjonær Steffen Dyve, Grimstad.
Han vil holde oss orientert om arbeidet vi samler inn penger til.

Av en befolkning på over 270 millioner er nærmere 90% muslimer. Landet regnes som et av de minst nådde med det kristne budskapet. Vårt prosjekt er knyttet til Mentawai-øyene utenfor vestkysten av Sumatra. Her bor det mennesker som ennå ikke har hørt evangeliet om Jesus. Den sosiale nøden er stor, og de få kristne i området er under hardt press. I en slik sammenheng vil ditt og mitt engasjement ha stor betydning.

NLM har i mange år gitt støtte til flere prester som gjør tjeneste på øya Siberut, men har nå startet et enda større arbeid i dette området. Bl.a. sendes det ut indonesiske ungdommer for å drive disippeltreningsarbeid. Bibelskolen Fjellhaug har også 8 elever hvert år som besøker Mentawai, og da arrangeres det seminarer og idrettsdag.

misjonsprosjekt froland meinghet indonesia
misjonsprosjekt indonesia

Barna må ofte bo hjemmefra når de går på skole, og de bor da på internat. Internatet er enten knyttet til kirken eller til et islamsk senter. Islam er på innmarsj på Mentawai og betaler folk for at de skal bytte tro. Det er mye animisme/overtro på Mentawai.
NLM ønsker å hjelpe de lokale kristne på Mentawai. Dette gjøres gjennom disippeltrening, søndagsskoler, bibelgrupper/ungdomsgrupper på internatene og ved ulike seminarer.

Stedlig representant i Indonesia, Ørjan Bredvei, forteller om arbeid i landet:
– Jeg er stolt over at NLM ser sin rolle og tar sin rolle i misjonsoppdraget for å nå verden for Kristus. Jeg er takknemlig for at folket i Norge gir raust av tid og ressurser og ber for oss og for arbeidet. Jeg vil be misjonsfolket i Norge fortsatt å holde misjonstanken oppe og be for arbeidet, utsendingene, barna og for dem som ennå ikke har hørt. Be Gud kalle mennesker over hele Indonesia til tro. Takk for all støtte og engasjement.

Misjonsprosjektet 1

Misjonærene har følgende oppfordring til folket hjemme i Norge:
Kallet til misjon og tjeneste i Guds rike er ikke forbeholdt noen få. Nei, kallet er gitt til alle kristne.
«Din rikssak, Jesus, være skal min største herlighet.
Takk, at jeg også fikk ditt kall og skal få være med!» 

Steffen Dyve forteller mer om prosjektet vårt her: