NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBANDS «JULEMESSE»

Misjonssambandets julemesse Arendal 2021
Norsk Luthersk Misjonssamband er en av eierorganisasjonene på Froland Menighetssenter. Hvert år bruker de å ha en julemesse i Arendal til inntekt for misjonen. Men pga usikkerhet om når gjenåpningen av samfunnet ville finne sted da messen skulle planlegges, ble det bestemt at opplegget skulle bli som i fjor. Dvs ingen loddsalg og julemesse med gevinster, men likefullt en mulighet til å støtte julemessens arbeid. I fjor kom de inn over 57.000 kr., noe NLM sine støttespillere takker hjertelig for.
Derfor vil de også dette året tilby alle sine medarbeidere og interesserte samme opplegg som i fjor. Selv om du ikke kan ta lodd og handle, får du altså muligheten til å støtte julemessens arbeid med et beløp. I den aktuelle situasjonen vil det bety svært mye for misjonens arbeid i vårt eget land og ute på misjonsfeltene. Dette kan du gjøre ved å overføre et beløp – stort eller lite – til julemessens kontoer: Sparebanken Sør 28002484708 og Vipps 579253. Vi sier på forhånd en hjertelig takk!
Julemessekomitéen, 6/9 2021,Trygve Holtebekk.
Mvh. Tore Kvitstein(sekr.) tlf. 37038643.

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBANDS "JULEMESSE" 1